aimagazine

Kontakt

Šéfredaktorka
PhDr. Eva Ertlová
ertlova@leaderpress.sk
sefredaktor@leaderpress.sk
sefredaktorka@leaderpress.sk
mobil: 0905 495 177, 0911 209 549

Obchodné oddelenie, marketing, inzercia
inzercia@leaderpress.sk

Odborná spolupráca
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity (ŽU)
Ústav konkurencieschopnosti a inováccií ŽU
Slovenské centrum produktivity (SLCP)
Stredoeurópsky technologický inštitút (CEIT)
Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP SR)
Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska(SAITS)

Sadzba:
Grafické štúdio LEADER press, s.r.o.
grafik@leaderpress.sk
leaderpress@leaderpress.sk

Tlač:
ALFA Print, Martin
Vydáva:

LEADER press, s.r.o.
vydavateľstvo odborných časopisov
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina

IČO: 43 994 199
Registrované MK SR pod číslom EV 3243/09
ISSN 1337 - 7612
Redakcia
Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
Tel.: 041/56 52 755
Tel./fax: 041/56 53 240
e-mail: leaderpress@leaderpress.sk
www.leaderpress.sk
aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 3/2023 vyšiel 6.7.2023
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 4/2023 vyjde 8.9.2023
Uzávierka podkladov 24.8.2023
partneri
kalendár podujatí a výstav
najčítanejšie za 7 dní
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0113 s.